Közzétételek 

 

Rendkívüli tájékoztatás

A Tpt. 59. § c) pontjában, valamint a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet 4. melléklet 3.1. pontjában foglaltaknak megfelelően a Szintézis Informatikai Zrt. (9023 Győr, Tihanyi Á. u. 2.), tájékoztatja a SZINTÉZIS III. kötvény tulajdonosait, hogy az EQUILOR Zrt. tájékoztatása szerint 2015. október 22-én megtörtént a Szintézis III. elnevezésű, nyilvánosan forgalomba hozott kötvények lejárat előtti maradéktalan visszavásárlása. Ezen felül kifizetésre került még az ezen időpontig időarányosan járó, még ki nem fizetett alapkamat, egy darab 10.000 Ft alapcímletű kötvényre 33,00 Ft, valamint évi 2%-os kamatnak megfelelő változókamat, ami egy darab 10.000 Ft értékű kötvényre 50,00 Ft.

Győr, 2015. október 27.

Szabó Dávid Cégvezető sk.

Letöltés

Rendkívüli tájékoztatás

„A Szintézis Informatikai ZRt. ( 9023 Győr Tihanyi Á. u. 2. ), tájékoztatja a SZINTÉZIS III. kötvény tulajdonosait, hogy az Igazgatóság határozata szerint, élve a kötvénykibocsájtási tájékoztatóban adott lehetőséggel, 2015. november 4-én névértéken, vissza kívánja vásárolni a kibocsájtott 150.000.000,- Ft értékű kötvény teljes állományát. Ezen felül kifizetésre kerül még az ezen időpontig időarányosan járó, még ki nem fizetett alapkamat, egy darab 10.000 Ft alapcímletű kötvényre 33,00 Ft, valamint évi 2%-os kamatnak megfelelő változókamat, ami egy darab 10.000 Ft értékű kötvényre 50,00 Ft. Tőke és Kamatfizetés ( alapkamat+változó kamat): 2015.11..04-én, az EQUILOR Zrt. székhelyén (1037 Budapest, Montevideo u. 2/C III. em. 22.).”

Győr, 2015. október 05.

Szabó Dávid Cégvezető sk.

Letöltés

Közgyűlési jegyzőkönyv - 2015.09.30

Részletek az alábbi dokumentumban olvashatóak:

Jegyzőkönyv

Rendkívüli tájékoztatás

„A Szintézis Informatikai ZRt. ( 9023 Győr Tihanyi Á. u. 2. ), tájékoztatja a SZINTÉZIS III. kötvény tulajdonosait, hogy az igazgatóság határozata szerint a kötvény bruttó változókamata 1,5700%. A fenti kamatszázalék egy darab 10.000 Ft alapcímletű kötvényre 157,00 Ft változókamatot jelent. Kamatfizetés ( alapkamat+változó kamat): 2015.09.09-én, az EQUILOR Zrt. székhelyén (1037 Budapest, Montevideo u. 2/C III. em. 22.).”

Győr, 2015. szeptember 04.

Szabó Dávid Cégvezető sk.

MEGHÍVÓ

Szintézis Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság 9023 Győr, Tihanyi Á. u. 2. Igazgatósága a Részvénytársaság közgyűlését 2015. szeptember 30-ra (szerdára) 14,00 órai kezdettel összehívta, melyre ezúton tisztelettel meghívjuk. Részletek az alábbi dokumentumban olvashatóak:

Részvénytársasági közgyűlés meghívó 2015 szeptember 30.

Rendszeres tájékoztatás

Kötvény féléves jelentés 2015

Rendszeres tájékoztatás

Éves jelentés 2014

Könyvvizsgálói jelentés 2014

Közgyűlési határozatok

Rendkívüli tájékoztatás

„A Szintézis Informatikai ZRt. ( 9023 Győr Tihanyi Á. u. 2. ), tájékoztatja a SZINTÉZIS III. kötvény tulajdonosait, hogy az igazgatóság határozata szerint a kötvény bruttó változókamata 0,0000%. A fenti kamatszázalék egy darab 10.000 Ft alapcímletű kötvényre 0,00 Ft változókamatot jelent. Tájékoztatjuk továbbá kötvénytulajdonosainkat, hogy a 2015.02.24. napjával zár alá vont valamennyi - a Buda- Cash Brókerház Zrt. „f.a.”nél vezetett - értékpapírszámla zárolását 2015.05.28. napjával feloldotta a Nemzeti Nyomozóiroda. A felszámoló megkezdte az értékpapírok kiadását. A Szintézis Zrt., mint a Kötvény kibocsátója 2015.06.02-án szerződést kötött az EQUILOR Befektetési Zrt.-vel a kötvények kezelésére, a kamatfizetések lebonyolítására. Kérjük a kötvények tulajdonosait, hogy szintén vegyék fel a kapcsolatot az EQUILOR Zrt-vel, saját értékpapír számlájuk megnyitása céljából. Fentiek alapján megnyílt a lehetőség a 2015.06.09-én esedékes alapkamat, valamint a 2015.03. 11-i esedékességű alap és változó kamat kifizetésére.

Kamatfizetés ideje:2015.06.10-től 07.09-ig, lehetőséget adva a kötvények tulajdonosainak az EQUILOR Zrt-vel való kapcsolatfelvételre.

Kamatfizetés helye: EQUILOR Zrt. 1037 Budapest, Montevideo u.2/C III.em.

Győr, 2015. június 05.

Szabó Dávid Cégvezető sk.

MEGHÍVÓ

Szintézis Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság 9023 Győr, Tihanyi Á. u. 2. Igazgatósága a Részvénytársaság közgyűlését 2015. április 27-ére (hétfőre) 14,00 órai kezdettel összehívta, melyre ezúton tisztelettel meghívjuk. A közgyűlés helye: 9023 Győr, Tihanyi Á. u. 2. sz.

A közgyűlés napirendje:

1. Az igazgatóság jelentése az ügyvezetés munkájáról, beszámoló a társaság 2014. üzleti évéről. 2. A könyvvizsgáló jelentése a 2014. Évi éves beszámolóról. 3. A közgyűlés döntése az adózott eredmény felhasználásáról, valamint az éves beszámoló elfogadásáról.

A közgyűlésen való részvétel és a szavazás feltétele, hogy a részvényesek ideiglenes részvényeiket, részvényeiket és osztalékjegyeiket a közgyűlést megelőző legalább 5 nappal a társaság székhelyén letétbe helyezték. A letétbe helyezett részvényekről (ideiglenes részvényekről) az igazgatóság elismervényt és szavazójegyet állít ki.

A közgyűlésen a részvényesek személyesen, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselői vehetnek részt. Nem lehet meghatalmazott az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagja és a könyvvizsgáló. Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlésre – azonos helyen és napirenddel – 2015. április 29-én 8,00 órakor került sor, amely a megjelent részvényesek számától függetlenül határozatképes.

Részvételére feltétlenül számítunk.

Győr, 2015. április 7.

Szintézis ZRt. Igazgatósága

Rendkívüli tájékoztatás

„A Szintézis Informatikai ZRt.( 9023 Győr Tihanyi Á. u. 2. ), tájékoztatja a SZINTÉZIS III. kötvény tulajdonosait, hogy az igazgatóság határozata szerint a kötvény bruttó változókamata 2,2450%. A fenti kamatszázalék egy darab 10.000 Ft alapcímletű kötvényre 224,50 Ft változókamatot jelent. Tájékoztatjuk továbbá kötvénytulajdonosainkat, hogy 2015.02.24. napjával az MNB azonnali hatállyal felfüggesztette a Buda-Cash Brókerház Zrt. tevékenységi engedélyét. Ezen időszak alatt a Buda-Cash Brókerház Zrt. nem fogad transzferre, utalásra és kötési ügyletekre vonatkozó megbízást sem. Ennek következtében a meghirdetett kamat kifizetésére egy későbbi időpontban kerülhet csak sor. A kamatfizetés új időpontjáról és helyéről, megfelelő időben, újabb rendkívüli tájékoztatást adunk ki.

Győr, 2015. március 6.

Szabó Dávid Cégvezető sk.

Rendkívüli tájékoztatás

A Szintézis Informatikai ZRt. ( 9023 Győr, Tihanyi Á. u. 2. ), tájékoztatja a SZINTÉZIS III. kötvény tulajdonosait, hogy az igazgatóság határozata szerint a kötvény bruttó változókamata 2,245 %. A fenti kamatszázalék egy darab 10.000 Ft alapcímletű kötvényre 224,5,- Ft változókamatot jelent.

Győr, 2014. december 5.

Szabó Dávid Cégvezető sk.

Rendkívüli tájékoztatás

A Szintézis Informatikai ZRt. ( 9023 Győr, Tihanyi Á. u. 2. ), tájékoztatja a SZINTÉZIS III. kötvény tulajdonosait, hogy az igazgatóság határozata szerint a kötvény bruttó változókamata 0,0 %. A fenti kamatszázalék egy darab 10.000 Ft alapcímletű kötvényre 0,- Ft változókamatot jelent.

Győr, 2014. szeptember 10.

Szabó Dávid Cégvezető sk.

Kötvény 2014. féléves jelentés

Rendkívüli tájékoztatás

A Szintézis Informatikai ZRt. ( 9023 Győr, Tihanyi Á. u. 2. ), tájékoztatja a SZINTÉZIS III. kötvény tulajdonosait, hogy az igazgatóság határozata szerint a kötvény bruttó változókamata 0,0 %. A fenti kamatszázalék egy darab 10.000 Ft alapcímletű kötvényre 0,- Ft változókamatot jelent.

Győr, 2014.május 30.

Szabó Dávid Cégvezető sk.

Rendszeres tájékoztatás

Éves jelentés 2013

Könyvvizsgálói jelentés 2013

Közgyűlési határozatok

MEGHÍVÓ

Szintézis Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság 9023 Győr, Tihanyi Á. u. 2.

Igazgatósága a Részvénytársaság közgyűlését 2014. április 23-ára (szerdára) 14,00 órai kezdettel összehívta, melyre ezúton tisztelettel meghívjuk.

A közgyűlés helye: 9023 Győr, Tihanyi Á. u. 2. sz.

A közgyűlés napirendje: 1. Az igazgatóság jelentése az ügyvezetés munkájáról, beszámoló a társaság 2013. üzleti évéről. 2. A könyvvizsgáló jelentése a 2013. Évi éves beszámolóról. 3. A közgyűlés döntése az adózott eredmény felhasználásáról, valamint az éves beszámoló elfogadásáról.

A közgyűlésen való részvétel és a szavazás feltétele, hogy a részvényesek ideiglenes részvényeiket, részvényeiket és osztalékjegyeiket a közgyűlést megelőző legalább 5 nappal a társaság székhelyén letétbe helyezték. A letétbe helyezett részvényekről (ideiglenes részvényekről) az igazgatóság elismervényt és szavazójegyet állít ki. A közgyűlésen a részvényesek személyesen, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselői vehetnek részt. Nem lehet meghatalmazott az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagja és a könyvvizsgáló.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlésre – azonos helyen és napirenddel – 2014. április 29-én 8,00 órakor került sor, amely a megjelent részvényesek számától függetlenül határozatképes. Részvételére feltétlenül számítunk.

Győr, 2014. április 7.

Szabó Dávid Cégvezető sk.

Rendkívüli tájékoztatás

A Szintézis Informatikai ZRt. ( 9023 Győr, Tihanyi Á. u. 2. ), tájékoztatja a SZINTÉZIS III. kötvény tulajdonosait, hogy az igazgatóság határozata szerint a kötvény bruttó változókamata 4,15 %. A fenti kamatszázalék egy darab 10.000 Ft alapcímletű kötvényre 415,- Ft változókamatot jelent.

Győr, 2014.március 7.

Szabó Dávid Cégvezető sk.

Rendkívüli tájékoztatás

A Szintézis Informatikai ZRt. ( 9023 Győr, Tihanyi Á. u. 2. ), tájékoztatja a SZINTÉZIS III. kötvény tulajdonosait, hogy az igazgatóság határozata szerint a kötvény bruttó változókamata 0,0 %. A fenti kamatszázalék egy darab 10.000 Ft alapcímletű kötvényre 0,- Ft változókamatot jelent.

Győr, 2013.december 6.

Szabó Dávid Cégvezető sk.

Rendkívüli tájékoztatás kötvény kamatról - 2013.08.30.

Rendszeres tájékoztatás

Féléves jelentés 2013. I. félév

Nyilatkozat a 2013. I. félévi jelentéshez

Vezetőségi jelentés 2013. I. félév

Rendkívüli tájékoztatás kötvény kamatról

Éves jelentés, könyvvizsgálói jelentés, nyilatkozat 2012

A 2013. április 24-i közgyűlés határozatai

Meghívó a 2013. április 24-i közgyűlésre

Rendkívüli tájékoztatás

A Szintézis Informatikai ZRt. ( 9023 Győr, Tihanyi Á. u. 2. ), tájékoztatja a SZINTÉZIS III. kötvény tulajdonosait, hogy az igazgatóság határozata szerint a kötvény bruttó változókamata 5,1875 %. A fenti kamatszázalék egy darab 10.000 Ft alapcímletű kötvényre 518,75- Ft változókamatot jelent.

Győr, 2012. március 18.

Szabó Dávid Cégvezető sk.

Rendkívüli tájékoztatás

A Szintézis Informatikai ZRt. ( 9023 Győr, Tihanyi Á. u. 2. ), tájékoztatja a SZINTÉZIS III. kötvény tulajdonosait, hogy az igazgatóság határozata szerint a kötvény bruttó változókamata 5,2500 %. A fenti kamatszázalék egy darab 10.000 Ft alapcímletű kötvényre 525,- Ft változókamatot jelent.

Győr, 2012. november 30.

Szabó Dávid Cégvezető sk.

A 2012. szeptember 12-i közgyűlés jegyzőkönyve

Meghívó a 2012. szeptember 12-i közgyűlésre.

Rendszeres tájékoztatás

Féléves jelentés 2012. I. félév

Nyilatkozat a 2012. I. félévi jelentéshez

Vezetőségi jelentés 2012. I. félév

A 2012. június 20-i közgyűlés jegyzőkönyve

Referenciák