Adatvédelmi információk - karrier 

 

Az álláspályázatokkal összefüggésben történő adatkezelés

A Társaság kezeli az hozzá álláspályázatot benyújtó személyeknek az álláspályázatban szereplő adatait. A Társasághoz bármilyen formában álláskeresési céllal továbbított önéletrajzokban lévő személyes adatok kezeléséhez az érintett hozzájárulását vélelmezni kell. Az adatkezelés célja a megfelelő jelentkezők kiválasztása.

Társaság kezeli így különösen az álláspályázatot benyújtó személyek

  • nevét,
  • anyja nevét,
  • születési helyét, idejét,
  • a pályázó lakcímét és telefonszámát,
  • a pályázó végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat: felsőoktatási intézmény nevét, a diploma számát, ezek megszerzésének idejét; a pályázó munkatapasztalatára és korábbi munkahelyeire vonatkozó adatokat
  • a megpályázott munkakör megnevezését,
  • pályázó idegen nyelv ismeretét
  • a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvány számát, keltét és a benne foglalt adatokat;

A Társaság az álláspályázat keretében megismert személyes adatokat kizárólag a meghirdetett állás betöltéséig kezeli, annak kezelését kizárólagosan végzi, az adatokat harmadik személynek nem továbbítja.

A meghirdetett állás betöltését követően a Társaság a sikertelen pályázókat a pályázatban megadott elérhetőségükön tájékoztatja arról, hogy a meghirdetett állást nem ők nyerték el. A tájékoztatást követően a Társaság az állás betöltésére ki nem választott jelentkezők, valamint a pályázatukat visszavont jelentkezők személyes adatait, és a rájuk vonatkozó, a kiválasztásban közreműködők által készített feljegyzéseket megsemmisíti. Amennyiben nem konkrét álláshirdetésre jelentkezett a személy, az álláspályázatban megadott személyes adatai a megküldéstől számított 2 év elteltével automatikusan törlésre kerülnek.

A Társaság a pályázati eljárás lezárulását követően kérheti a pályázó hozzájárulását a pályázati anyagának Társaság általi megőrzéséhez. Amennyiben a pályázó a hozzájárulását megadja, úgy a Társaság a pályázati anyagot más álláshelyek későbbi betöltésére történő pályáztatás és a könnyebb kiválasztás érdekében megőrizheti, ellenkező esetben a pályázó pályázati anyagát köteles megsemmisíteni.

Referenciák